Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka PAGD prie VRM teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija, kurios veiklą reglamentuoja komisijos nuostatai.

Atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų ir komisijos posėdžių protokolų archyvas:

2019 m.

1. Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (reg. 2019-04-05 Nr. 6-523).

2. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (reg. 2019-04-19 Nr. 6-574). 2019 m. balandžio 16 d. komisijos posėdžio protokolas Nr. 6-573.

3. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (reg. 2019-05-06 Nr. 6-618). 2019 m. gegužės 6 d. komisijos posėdžio protokolas Nr. 6-617.

4. 2019 m. birželio 13 d. komisijos posėdžio dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo protokolas Nr. 6-743.

5. 2019 m. birželio 21 d. komisijos posėdžio dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių projekto ir dėl Naftos ir (ar) naftos produktų terminalų gaisrinės saugos reikalavimų aprašo projekto antikorupcinio vertinimo protokolas Nr. 6-763.

6. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (reg. 2019-07-11 Nr. 6-850). 2019 m. liepos 5 d. komisijos posėdžio protokolas Nr. 6-851.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15
UA-142322169-1