Kovos su korupcija programa

Kovos su korupcija PAGD prie VRM programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Programa apima svarbiausias departamento ir jam pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos nuostatas ir yra orientuojama į korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikų valdymą ir atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą.

Programa įgyvendinama pagal nuolat atnaujinamą, nuoseklų ir visapusišką Kovos su korupcija PAGD prie VRM programos įgyvendinimo priemonių planą.

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-04
UA-142322169-1