Interesų konfliktų valdymas

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbantiems asmenims, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, galioja Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas.

Šis aprašas reglamentuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarką.

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, departamente patvirtintas ir, esant poreikiui, atnaujinamas departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas.

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarką nustato PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarkos aprašas.

Detali instrukcija, kaip deklaruoti privačius interesus, pateikta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje: https://vtek.lt/deklaravimas#.

VTEK taip pat sukūrė virtualų Tarnybinės etikos patarėją, kuriuo naudodamiesi asmenys gali išsiaiškinti, ar jie gali dalyvauti sprendžiant tam tikrus tarnybinius klausimus, atstovauti kitiems asmenims ar priimti dovanas. Šią priemonę galite rasti VTEK interneto svetainėje: https://vtek.lt/patarejas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07
UA-142322169-1